03-7913212

חטיבת HLS 360

חברת ALD מספקת שירותי ביטחון מולדת 360 HLS למתן מענה ופתרון הוליסטי, המבוסס על המערך המקצועי והמיומן של יועצים ומומחים בתחום. HLS 360 מאפשר רשת בטחון מקיפה, המגבירה את המאמץ הלאומי להגברת המוכנות של הגורמים במשק להתמודדות עם מצבי חירום שונים, כחלק מהמאמץ לשימור ועמידה ברציפות עסקית ותפקודית של המשק ובחרות בשעת חירום. הכנת חברות ומפעלים להתמודדות מול האיומים והאתגרים במצבי החירום השונים בדגש על איום של ירי טילים ורקטות, רעידת אדמה הרסנית, מתקפת סייבר, מצבי אסון מפגעי מזג אויר ותרחישים נוספים.


באמצעות פעילויות ותהליכים אקטיביים ופרואקטיביים, פתרון ה HLS 360 יאפשר מזעור הנזק הצפוי מהפגיעה תוך יצירת רציפות תפקודית ועסקית של חברות, מפעלים, תשתיות חיוניות, כוחות הביטחון ומשרדי ממשלה. היערכות בכל הרמות יכולה לסייע לצמצום משמעותי של הנזק הפוטנציאלי ובעיקר יאפשר שיקום וחזרה מהירה לשגרה בעתות משבר.

פעילות המכללה

פרויקט הטמעת נוהל משרד הפנים לפינוי אוכלוסייה בחרום- "נוהל 24 "  - על פי החלטת הממשלה שעיניינה "פינוי וקליטת אוכלוסייה במצבי חירום מחייבים", אותרו ברשויות המקומיות מתקני קליטה, לפינוי וקליטת אוכלוסייה במצבי חירום . במסגרת הפרויקט הפעילה אי.אל.די את  תכנית ההכשרות להטמעת הנוהל , רכזה את מערך ההדרכה בפריסה ארצית (מרכז, ירושלים, דרום), בתאום מול נציגי הרשויות המקומיות, הנהלות בתי ספר, צוותי מתקנים מקומיים/ ארציים ועוד.

 

פיקוד העורף פרויקט הכשרות בתחום התגוננות אזרחית - הכשרות מקצועיות לאזרחים בתחום מחלץ קל , ההתגוננות האזרחית (ממונה הג"א) ובתחום הסיוע העצמי ראשוני (סע"ר). הגופים להם מבוצעות ההכשרות הינם: בתי ספר,  רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ומוסדות. קהל היעד הינו: תלמידים, מנהלים, עובדים ומתנדבים. ההכשרות נועדו ליצור אוכלוסייה מקצועית רחבה להיערכות מקדימה , להתמודדות אקטיבית עם אירועי חירום שונים ולאירועים בהם נדרש סיוע לאוכלוסייה אשר נפגעה באירועים (הרס וכד') . הדרכות מחלץ קל כוללות תרגול במתקן המדמה אזור שחווה אירוע חריג ומהווה מודל לאימונים מעשיים בסיסיים לחניכי הקורס.

 

מנהל הבטיחות –צה"ל -הכשרות בטיחות – פיתוח מערך ההדרכה והפעלתו, בין הנושאים המועברים: ניהול תחקירים ,  בטיחות באירועים המונים, ניהול סיכונים
הדרכות והכשרות

 ü   ביצוע הדרכות והכשרות באמצעות מרכז הדרכות ייעודי המתמחה בתחומי החירום וההתגוננות האזרחית ובהעברת קורסי הכשרה           לממוני הג"א, הכשרת מחלץ קל, קורסי סע"ר הכוללים תרגול מעשי.

ü        העברת הרצאות וסדנאות בנושאי  חוסן מנטלי ורציפות תפקודית, מיגון מבנים , בטיחות וגהות בעבודה.

                ü    ההכשרות מיועדות לדרגים שונים בארגון לרבות דרג מנהלים/דירקטורים  וניתנות  לביצוע  גם במפעלים מסווגים ע"י עובדים בעלי ידע                              והכשרה ביטחונית מתאימה. 

ייעוץ

ü      שירותי ייעוץ בתחום ההיערכות וההתגוננות לקראת שעת חירום.

ü      הכשרת מנהלים לניהול אירועי חירום ע"י אפיון והקמת מרכזי הפעלה וכן כתיבת נהלים לפעולה בחירום ותרגול.

ü      מיפוי מצב קיים והמלצות לצורך עמידה בהנחיות פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית להכנת חברות ומתקנים לשעת חירום

ü      עמידה בדרישות רח"ל לכשירות התשתיות החיוניות והמפעלים החיוניים.

ü      ניהול סיכונים בעתות חירום

ü      הטמעת תורת התחקור לביצוע תחקירים אפקטיביים. 

נהלים

ü      כתיבת תיקי נהלים לחירום לחברות, מפעלים ומשרדי ממשלה.

ü      הטמעת הנהלים בארגונים באמצעות ליווי, השתלמות ותרגולים.

ü      כל אלו יאפשרו את הרציפות התפקודית Operational Continuity  או Business Continuity

טכנולוגיה וסייבר

ü      תחום אבטחת מידע (מודיעין ואבטחת סייבר)

ü      מערכות כריזה אדפטיביות

ü      תחום סקיוריטי

ü      DRP

ü      משל"ט, מערכות קשר, מחשבים מוקשחים

ü      CISO , SOC

ü      מערכות שו"ב

ü      מערכות תקשורת לחירום

ü      תכנון והקמת חדרי מצב ושליטה


ü      מערכות אופטיות

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים