03-7913212

 סדנא:  חקירת תאונות והפקת לקחים
 
תקציר
החוק מחייב שני גורמים בבירור סיבות ונסיבות של תאונות עבודה שאירעו במפעל: את ממונה הבטיחות (מחובתו של ממונה הבטיחות לרכז את כל המידע על תאונות במפעל) ואת וועדת הבטיחות במפעל בממטרה להפיק לקחים, ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות תאונות.
המעביד מחויב על פי חוק לשמור בפנקס המפעל את פרטי התאונות עליהן חלה חובת הדיווח למפקח העבודה (כלומר, תאונות עם יותר משלשה ימי היעדרות, וכן תאונות קטיעה ומקרי מוות).
  
קהל יעד
ממונים על הבטיחות, רכזי ונאמני בטיחות וכל המעוניין להרחיב בנושא.
מטרת הסדנא
  • הקניית ידע בנושא חקירת תאונות  
נושאי לימוד
  • עקרונות בניהול ותהליך יישום הסיכונים
  • ניתוח נתונים סטטיסטיים
  • אמצעי בקרה ניהוליים
  • תחקיר לשם למידה
  • הטמעת לקחים
  • סקירת תאונות עבודה מהווה והעבר
תעודה  
תעודה מטעם מכללת ALD
 מתכונת
24 שעות לימוד - מפגשים חד שבועיים
לימודי בוקר, בין השעות 09:00-15:30

ימי כשירות
מקנה יום כשירות לממונים על הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"ת 
 
צור קשר - להרשמה או קבלת מידע


טופס הרשמה לקורס
 
שריינו ביומן


בניית אתרים - טואול