03-7913212

 
 

יום עיון: בניית תכנית בטיחות בארגון
 
 
ימי כשירות: יום העיון מוכר כ -1 יום כשירות לממונה על הבטיחות בעבודה מטעם משרד התמ"ת
 

ממונה בטיחות בעבודה הינו עובד שהוסמך וקיבל אישור כשירות ממפקח עבודה ראשי להיות ממונה בטיחות. על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מוגדר תפקידו של הממונה על הבטיחות כיועץ להנהלה.

ממונה הבטיחות, בונה תוכנית עבודה הכוללת:  לוחות זמנים לביצוע, ביצוע סקר סיכונים ומפגעים, בניית תוכנית הדרכת בטיחות שנתית ורב שנתית, בניית תוכנית גהות שנתית ורב שנתית, הקמת מערך נאמנים, הקמת מערך חירום, יישום וועדת בטיחות, כתיבת הוראות בטיחות, נהלי בטיחות ועוד, כל זאת בהתאם לנדרש

 
נושאי הלימוד:

§         בראשית היה ...

§         עקרי הדרישות: חוק ארגון הפקוח על העבודה

§         האחריות להכנת התוכנית

§         מבנה עקרוני ועדכון התכנית

§         המבנה הארגוני של מערך הבטיחות

§         תכנית שנתית ולוח הזמנים לביצוע

 
מטרת יום העיון:

הכרת העקרונות הקלאסיים לניהול הבטיחות של דמינג ואת הכלים היישומיים הנחוצים על מנת לממש עקרונות אלה

 
קהל יעד:

ממונים על הבטיחות, נאמני בטיחות ,נאמני איכות, רכזי איכות, סוקרים, מנהלים וכל המעוניין להרחיב בנושא

 
מתכונת יום העיון:

1 מפגש של 8 שעות (אקדמאיות)

לימודי בוקר, בין השעות 09:00-15:30

 
ימי כשירות:

בקרוב

בניית אתרים - טואול