קורסים המעניקים ימי כשירות 

ממונה בטיחות וגהות חייב לצבור 8 ימי כשירות בשנה בכדי לשמור על הסמכתם כממונה בטיחות וגהות בעבודה. ימי כשירות אלו נועדו לרענון והתמקצעות בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה. הצורך לשלב את תחום הניהול ותחום האיכות בעולם הבטיחות נולד מהשטח. תפקיד ממונה בטיחות וגהות דורש ארגז כלים ניהולי, הממונה נאלץ להתמודד בתפקידו מול כל הגורמים בחברה. מכללת ALD מעמידה לרשותכם קורסים והדרכות במגוון תחומים המעניקים ימי כשירות מטעם משרד הכלכלה.

בניית אתרים - טואול